Neus Lacomba

Arquitecta
Mostrar Biografia

Neus Lacomba Mongé. (Arbúcies, Girona), 1963

Titulada arquitecta l’any 1992 per la Escola Técnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, ETSAB/UPC

Professora i responsable de taller del màster internacional “La Gran Escala. Architecture & Other environments” de la UPC

Ha estat arquitecta responsable de les Obres de la ETSAB (1998-2001)

Ha estat arquitecta responsable de Obres de l’Institut Francés de Barcelona pel Consulat General de Francia en Barcelona (2000-2003).

Professora al Master “La Architettura de la Grand Città” de la Scuola Superiore Europea di Architettura Urbana a Nàpols.

Des de 1987 exerceix la arquitectura al seu propi estudi en col·laboració amb l’arquitecte Victor Setoain Perego, amb la que varen fundar la societat LACOMBA SETOAIN ARQUITECTOS ASOCIADOS, slp.

Des de 2008 ha estat socia fundadora de la societat BRU LACOMBA SETOAIN, slp

Víctor Setoain

Arquitecte
Mostrar Biografia

Victor Setoain Perego. (Barcelona), 1962

Titulat arquitecte l’any 1994 per la Escola Técnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, ETSAB/UPC

Des de 1987 exerceix la arquitectura al seu propi estudi en col·laboració amb l’arquitecta Neus Lacomba Mongé, amb la que varen fundar la societat LACOMBA SETOAIN ARQUITECTOS ASOCIADOS, slp.

Des de 2008 ha estat soci fundador de la societat BRU LACOMBA SETOAIN, slp