SÚNION

Barcelona
Video © (c)Adrià Goula
Architects
archikubik
Localització
C/ República Argentina , 08023 Barcelona
Any
2016

Premi A+ a la Arquitectura de Edificios para la Educación, 2010

El projecte pedagògic de la Escola Sunion està creat sobre tres conceptes principals: el sentit del respecte, la capacitat de auto-concentració i la constitució de una comunitat. Aquests tres principis es tradueixen per un costat en una connexió visual entre els diferents volums edificats i per altre en una transparència màxima entre els diferents espais de treball, siguin aules, seminaris o despatxos.
Un principi operatiu de passadís – armari organitza l’ espai de circulació. A cada planta i donant façana a carrer, s’ han disposat unes caixes de fusta per l’ intercanvi formal entre alumnes. Aquesta idea generadora del projecte, circulacions actives i àrees d’ intercanvi, constitueixen la columna vertebral d’ una proposta dinàmica i enriquidora del conjunt, afavorint “espacios de roce” dispersats per tot el centre. Paral·lelament, la voluntat de dotar a cada planta de punts específics de interrelació i intercanvi de informació entre alumnes i professors, genera una distribució per planta al voltant d’ un nucli central compacte, composat per sales de seminaris i despatxos.
L’ accés a la escola s’ ha pensat com una dilatació de la vorera. Aquest espai, que funciona com un espai privat participat, en tant que es una extensió de l’ espai públic (ep), es desenvolupa a doble alçada accentuant el ritual d’ accés a la Escola, i donant-li una escala urbana.

Projectes relacionats

 • Shanghai Suhe MixC World
  KOKAISTUDIOS
 • Welcome to the Stage!
  Kjellander Sjöberg
 • Hovering Kan-Too – Great Bay Area Center Showroom
  Wutopia Lab
 • Stockwell-Rodríguez Residence
  Belmont Freeman Architects
 • Haunsbergstraße | 1. Preis
  Architektinnen Schremmer.Jell ZT GmbH

Revista

Altres projectes per archikubik

RESIDÈNCIA PINK GARDEN
Montpellier, France
SCÈNE DES LOGES
Paris, France
CARNOT VEROLLOT
Ivry-sur-Seine, France
LESS THAN A TOWER - SANTS
Barcelona
PÀRKING ESTACIÓ SAINT-ROCH
Montpeller, France