Hospital Universitari Sant Joan

Reus

“El respecte pel medi ambient, com a valor que hem d’administrar, s’ha convertit en un consens social. L’arquitectura ha de buscar alternatives que proporcionin una relació més estimulant amb la natura i una aplicació més honesta dels recursos naturals per tal que puguin donar-nos pautes objectives per a abordar el planejament i la tecnologia de la construcció des d’una apreciació contemporània”.

 

Abordar el projecte des d’un coneixement dels mecanismes globals en l’edificació i el planejament. La interlocució d’equips pluridisciplinaris en el desenvolupament del projecte. La industrialització dels processos constructius com a via d’augment de qualitat i de confort i disminució de costos. Noves formes en l’arquitectura com a sediment de les aspiracions de l’entorn i no tant de l’expressió individual.

Contactar amb aquesta oficina

Categoria
  • Architects
Localització
Barcelona
Treballadors
20
Lloc web
www.picharchitects.com
Fundat
1986