Fotografia © Adrià Goula
Fotografia © Adrià Goula
Fotografia © Adrià Goula
Fotografia © Adrià Goula
Fotografia © Adrià Goula
Visualització © MSA+A
Fotografia © Adrià Goula

Torre Nova Diagonal

 Torna enrere a la llista de projectes
Localització
Barcelona
Any
2007

Aquest projecte s’emmarca en el Pla director de la façana sud de la prolongació de l’avinguda Diagonal des de la plaça de les Glòries fins al mar, pla que preveu un front edificat de planta baixa i set pisos d’alçada amb coronament continu, puntuat per un sistema de peces emergents aproximadament equidistants situades en posicions estratègiques.

El volum prismàtic de la torre, de planta baixa i vint-i-un pisos, s’alinea amb l’avinguda Diagonal per la seva cara més esvelta i s’articula amb l’edificació del front de l’avinguda a través d’un porxo de tres pisos d’alçada.

L’edifici s’organitza amb dos nuclis verticals de comunicació, situats als extrems de la planta, que proporcionen accés a un nombre variable d’habitatges, de quatre a vuit per planta segons les diferents composicions distributives. Les dependències principals dels habitatges ocupen les façanes i els serveis es concentren a l’interior de la planta; les sales d’estar es resolen sempre a les cantonades. La doble orientació dels habitatges garanteix la seva correcta insolació.

La façana es tracta com un pla tens i continu d’alumini fosc que integra fusteries i persianes. A aquest pla s’hi superposa una malla d’elements prefabricats de formigó lleuger blanc que dibuixa una quadrícula lleugerament ressaltada que ressegueix els desenvolupaments de l’estructura resistent: pilars i cantells de forjat. Es fan desaparèixer estratègicament algunes de les barres de la malla, per aconseguir efectes d’ordre i escala que s'aprecien en les visions de l’edifici des de la mitja i la llarga distància. A la manera d’un «trompe l’oeil», les discontinuïtats de la malla superposen una certa grafia d’aire neoplàstic al volum prismàtic i contribueixen a desdibuixar les arestes i els límits precisos del prisma.

Altres projectes per MSA+A

Banc Africà de Desenvolupament - Ampliació de la Seu Central
Abidjan, Côte d'Ivoire
Conjunt de 459 Habitatges Protegits i Edifici d'Oficines UA13
Barcelona
Edifici d'Habitatges Socials per a Joves, Encuny 7
Barcelona
Aeroport Regional d'Olsztyn-Masuria
Olsztyn, Poland
Illa Autosuficient Cristóbal de Moura
Barcelona